Em buông tay rồi

Em đã quyết một lòng buông bỏ
Xin ai đừng gõ cửa làm chi
Cố thêm thì cũng vui gì
Một lần lầm lỡ thôi thì trắng tay.
Đời vẫn thế có vay có trả
Xin ai đừng vấp ngã chi thêm
Để cho chăn gối ướt mềm
Bơ vơ thân gái bên thềm tuổi xuân.
Thì thôi nhé một lần đã quyết
Em buông tay cứu vớt tuổi xuân
Những mong ngày tháng quây quần
Bên tình yêu mới trong ngần hơn xưa.
Tình đã hết đón đưa cũng vậy
Chỉ khiến lòng chuốc lấy riêng mang
Một khi duyên kiếp bẽ bàng
Em buông tay nhé hẹn chàng kiếp sau.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*