Khóc cho thơ

Những tác phẩm thơ hay
Những tác phẩm thơ hay
Những tác phẩm thơ hay
Những tác phẩm thơ hay

Ta đã lặng yên tự thuở nào
Đưa thơ về tận chốn trăng sao
Cho thơ vui thú cùng mây gió
Tìm sự an bình đã khát khao…
Ta phổ vào thơ tiếng bỗng trầm
Cho thơ lẽ sống mãi ngàn năm
Thơ không lưu lạc vào sương khói
Theo những linh hồn xuống cõi âm
Ai đã gieo sầu;gieo nỗi đau?
Cho thơ ai oán giữa đêm sầu
Rèm buông lệ nhỏ đầy chăn gối
Ai đã làm gì? Mãi hận nhau…
Cả một đời ta sống với thơ
Bằng tim và máu để tôn thờ
Nhân gian đã giết thơ từng khắc
Với những ngôn từ quá nhớp nhơ…
Suối cạn non mòn hoa lá khô
Trường sơn mây trắng phủ khăn sô
Nhìn ra ải bắc mờ sương khói
Thơ ngủ bình yên dưới Nguyệt Hồ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*